hem tjänster vilka är keylinx? nyheter jobba hos oss :) kontakta

Arkiv

2017

Nyheter/Blog

Keylinx är stolt sponsor till Day of the Programmer!

-

den 25 augusti 2018

Keylinx är stolt sponsor till Day of the Programmer!

En konferens för programmerare, av programmerare och på programmerarens dag, 13 september. https://dayoftheprogrammer.se/

Vill du gå med oss och höra mer om (bl.a): CompletableFuture, Xamarin, HoloLens, Machine Learning, Creating an XR experience, Eclipse MicroProfile, Digital konst med WebGL samt Keylinx egen Jens Ribbholm i ämnet Microsofts Blazor-projekt.

Får du dessutom highscore på vårt flipperspel så vinner du ett fint pris!

Så gilla och dela inlägget på Facebook/Linkedin så lottar vi ut 4 biljetter.

Klimatpriset 2018

-

den 10 juli 2018

Klimatpriset 2018

Klimatpriset är länets största och mest prestigefyllda pris som delas ut för ett framgångsrikt klimatarbete i Jönköpings län. Bakom priset står Klimatrådet i Jönköpings län som har delat ut priset sedan 2012. Klimatpriset delas ut till framstående, ambitiösa och innovativa personer och organisationer som bidrar med bra åtgärder och starka initiativ inom energi- och klimatarbetet i länet.

Vi på Keylinx engagerar oss i Klimatrådet och sitter sen 2018 med i dess kommunikationsgrupp. För oss är det viktigt att man stävjar att använda alternativa och hållbara energikällor samt att man också begränsar sitt användande av våra resurser.

Om priset
Klimatpristagaren ska på ett förtjänstfullt sätt ha bidragit till Klimatrådets mål och vision om Jönköpings län som ett plusenergilän och i linje med klimat- och energistrategin eller på annat sätt bidragit till att främja länets klimat- och energiarbete. Vinnaren ska vara ett framstående exempel inom sitt område.

Klimatpriset riktar sig till alla som lever, bor och verkar i Jönköpings län och delas ut av Klimatrådet sedan år 2012. Klimatpriset delas ut detta år för sjunde gången i rad och ceremonin sker under Klimatkvällen på Spira 19 september 2018. Priset delas ut av
Landshövding Helena Jonsson.

Alla kan nominera!

 

Länkar
www.klimatradet.se
www.klimatveckan.klimatradet.se

Datum
12–19 september, Klimatveckan
19 september, Klimatkvällen

 

Keylinx investerar i Fintech och Urd Rating

-

den 15 januari 2018

Keylinx AB har investerat i Fintech, finansiell tjänst, Urd Rating AB.
Efter ett längre samarbete, där Keylinx utvecklat och varit en aktiv part i Urd Ratings finansiella tjänsts skapande, tar Keylinx steget in i Urd Rating. Tobias Jakobsson tar också plats i styrelsen för Urd Rating AB samt det operativa teamet. 
Urd Rating och Keylinx arbetar på att ta fram en oberoende tjänst som automatiskt, med hjälp av en algoritm och helt oberoende tar fram vilka rådgivare du kan lita på och som ger de mest träffsäkra finansiella råden. Tjänsten är banbrytande och planeras att släppas och sätta fokus på finansiell rådgivning i Mars 2018.
https://urdrating.se/

Avtal med AcadeMedia

-

den 12 januari 2018

Keylinx AB har tecknat avtal med AcadeMedia AB gällande bemanning inom IT.

Vi ser fram emot att jobba tillsammans med AcadeMedia AB och leverera mervärde för verksamheten.

AcadeMedia är Sveriges största utbildningsföretag. De är verksamma i hela utbildningskedjan och har totalt sett runt 60 000 förskolebarn och elever samt cirka 80 000 vuxenstuderande i sina verksamheter under ett år. Företaget har drygt 500 enheter och drygt 9000 anställda. Verksamheten drivs av självständiga skolor och företag.

AcadeMedia hade under bokslutsåret 2015-2016 en omsättning på 8,6 miljarder kronor.

Pressrelease

Förberedelser inför GDPR

-

den 15 september 2017

Dataskyddsförordningen (GDPR) kommer att gälla som lag, med start i mitten av 2018, i Sverige och ersätter personuppgiftslagen. Man kan se förordningen som en uppstramning av PUL designad att ge privatpersoner ett större skydd samt att ena reglerna på EU:s inre marknad.

GDPR EU Keylinx

Om man redan idag har processer på plats för att säkerställa att man följer personuppgiftslagen så har man en bra grund att utgå ifrån när man anpassar sig för GDPR. Med det sagt så bör man vara noggrann, innehållet skiljer sig på sina ställen, med en del helt nya bestämmelser.

Man kan behöva ta fram nya rutiner för hur man skall tillmötesgå GDPR:s utökade krav på öppenhet och de registrerades rättigheter. I stora organisationer kan detta få påverkan på budget och IT-system.

Det är organisationens ansvar att kunna visa att förordningen följs, de allra flesta behöver därför utöka sin dokumentation. Att brista i sin dokumentation, eller rent av låta bli att följa GDPR kan bli kostsamt, tillsynsmyndigheten kan utdöma en sanktionsavgift om max 20 miljoner euro eller fyra procent av organisationens omsättning.

 1. Vet ni vilka uppgifter ni lagrar?
  • Vilka system i organisationen lagrar personuppgifter.
  • Till vem lämnas uppgifter ut.
 2. Lagrar ni mer information än vad ni använder?
  • Man bör inventera all information och motivera varje informationsmängd.
 3. Rensas information som inte längre behövs bort?
 4. Har ni stöd för att möta de rättigheter som den registrerade har?
  • Kunna visa vilka uppgifter man har lagrade om en person
  • Kunna rätta felaktiga uppgifter
  • Radera uppgifter på begäran
  • Invända mot att uppgifterna används för dirketmarknadsföring
  • Invända mot att uppgifterna används för automatiserat beslutsfattande och profilering
  • Flytta personuppgifter
 5. Är systemen där informationen finns lagrad, säkra?
 6. Har ni tidigare använt den s.k. ”Missbruksregeln”?
  • Tidigare har man kunnat, med stöd av missbruksregeln, kunnat lagra personuppgifter i ostrukturerat material. Regeln försvinner och därmed stödet.
 7. När uppgifterna lagras har ni då ”samtycke”, och hur sparar ni det samtycket?
  • Det måste vara fråga om en frivillig, specifik och otvetydig viljeyttring genom vilken den registrerade, efter att ha fått information, godtar behandlingen av personuppgifter som rör honom eller henne
 8. Personuppgifter om underåriga?
  • Detta kräver målsmans samtycke
  • Hur kontrolleras ålder
 9. Läckta uppgifter?
  • Måste dokumenteras
  • Anmäla händelser som kan ”medföra risker för enskildas fri- och rättigheter” till tillsynsmyndigheten inom 72 timmar.

Nyanställd Jönköping

-

den 1 september 2017

Vi välkomnar Ludwig Thurfjell som vår sjätte person i Keylinxteamet. Ludwig har sedan tidigare jobbat som fullstackutvecklare med inriktning mot frontend och javascript. Ludwig är stationerad på Jönköpingskontoret där han kommer bli en bra tillgång i våra webbprojekt.